Sklep internetowy prowadzony jest przez Samanta Adamek Sp. J. (dalej zwana „Spółką”) z siedzibą w Białka 556A, 34-220 Maków Podhalański, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064381, NIP: 552-010-48-95, Regon: 071013208.

SŁOWNICZEK:

 1. Samanta – Samanta Adamek Sp. J. z siedzibą w Białka 556A, 34-220 Maków Podhalański, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064381, NIP: 552-010-48-95, Regon: 071013208.
 2. Sklep internetowy samanta.pl - prowadzony przez Samantę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.samanta.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego samanta.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Klient będący konsumentem – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, dokonująca z Samantą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu Internetowego samanta.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 5. Klient niebędący konsumentem - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego samanta.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 6. Produkt dopasowany w ramach programu IDB  produkt, który został poddany przeróbkom zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego samanta.pl,
 • składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym samanta.pl, 
 •  dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, 
 •  anulowania zamówienia,
 • odstąpienia od mowy,
 • składania i rozpatrywania reklamacji,
Do korzystania ze Sklepu Internetowego samanta.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego samanta.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
 • komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego samanta.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nie prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego samanta.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego samanta.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym samanta.pl, zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które zależą od formy dokonanej płatności oraz sposobu dostarczenia produktu do Klienta. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru przez Klienta, a przed ostateczną akceptacją zamówienia, Klient zostanie poinformowany o finalnym koszcie zamówienia (cena towaru plus koszt wysyłki). Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym samanta.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień. Konsumentami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. Jeśli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski oraz na terenie krajów UE.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego samanta.pl poprzez:
 • Stronę internetową www.samanta.pl: całą dobę, 7 dni w tygodniu przez całą dobę,
 • Telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 
 • pod numerem +48 33 874 90 09 lub +48 694 457 081
Zamówienia realizowane są na bieżąco zgodnie z aktualnym stanem magazynowym Samanta zgodnie z kolejnością wpływu zamówienia. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 Po złożeniu zamówienia (zarówno przez Internet, jak i telefonicznie) Klient będący konsumentem otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu) oraz potwierdzeniem informacji wskazanych w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827). Zamówienie złożone przez klienta będącego konsumentem, uważa się za przygotowane do realizacji / zrealizowane po otrzymaniu przez Samantę wiadomości zwrotnej w przedmiocie wyraźnego potwierdzenia, iż Klient świadomy jest, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Po złożeniu zamówienia Klient niebędący konsumentem (zarówno przez Internet jak i telefonicznie) otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu). Zamówienie złożone przez klienta niebędącego konsumentem uważa się za przygotowane do realizacji / zrealizowane po otrzymaniu na wskazany przez niego adres e-mail wiadomości z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu), Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – kolejnego dnia od daty złożenia zamówienia
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu,
 • w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą i e-przelewem – w chwili autoryzacji karty
O przekazaniu wysyłki firmie kurierskiej klient informowany jest droga mailową, na wskazany przez siebie adres
Klient może zrezygnować z zamówienia, o czym powinien poinformować drogą mailową na adres sklep@samanta.pl lub telefonicznie na nr tel. 48 33 874 90 09 lub +48 694 457 081 w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie realizowane jest do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez klienta będącego konsumentem o świadomości, iż złożenie zamówienia wiązało się będzie z obowiązkiem zapłaty.
 2. W przypadku klienta niebędącego konsumentem termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Produkt na Zamówienie, realizowany jest do 30 dni od dnia potwierdzenia przez klienta będącego konsumentem o świadomości, iż złożenie zamówienia wiązało się będzie z obowiązkiem zapłaty.
 4. W przypadku klienta niebędącego konsumentem termin realizacji produktu na zamówienie wynosi do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem przez klienta będącego konsumentem o świadomości, iż złożenie zamówienia wiązało się będzie z obowiązkiem dokonania przez niego zapłaty lub złożeniem zamówienia (klientem niebędący konsumentem), a przekazaniem towaru do wysyłki.
 6. W przypadku płatności przelewem czas realizacji zamówienia wydłużony zostanie o czas oczekiwania na wpływ należności na konto Sklepu.

FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Zapłaty za zamówione towary w przypadku zamówień z adresem dostawy na terenie Polski można dokonywać w następujących formach:
 • za pobraniem - zapłata u listonosza lub kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres;
 • przelewem - płatności dokonuje się za pomocą przelewu na konto bankowe: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Wadowice Nr PL 86203000451110000004141330;
 • kartą płatniczą – transakcja następuje w czasie realizacji zakupów kartami systemów płatniczych VISA International i MasterCard International, dopuszczonymi do realizacji Transakcji w Internecie;
 • e-przelewem -  za pośrednictwem bramki Przelewy24 z możliwością wybrania metody PayPo
Zapłaty za zamówione towary w przypadku zamówień z adresem dostawy na terenie UE można dokonywać w następujących formach:
 • przelewem - płatności dokonuje się za pomocą przelewu na konto bankowe: 
  BGŻ BNP PARIBAS S.A. Wadowice Nr PL 86203000451110000004141330, SWIFT: PPABPLPKXXX;
 • kartą płatniczą – transakcja następuje w czasie realizacji zakupów kartami systemów płatniczych VISA International i MasterCard International, dopuszczonymi do realizacji Transakcji w Internecie;
 • e-przelewem za pośrednictwem bramki Przelewy24 z możliwością wybrania metody PayPo.
W przypadku płatności przelewem, płatności należy dokonać nie wcześniej jak po otrzymaniu potwierdzenia ze sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku płatności dokonanej przelewem, e-przelewem lub kartą płatniczą, w przypadku nieotrzymania środków na konto w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia do realizacji, złożone zamówienie podlega anulowaniu.
PayPo - innowacyjna metoda płatności polegająca na odroczeniu zapłaty za zakupy o 30dni. Klient bez zaangażowania środków własnych może dokonać zakupu w sklepie i spłacić środki do PayPo bez żadnych dodatkowych kosztów w ciągu 30 dni od daty transakcji.

FORMY PRZESYŁKI:

 1. Przesyłki z miejscem dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem:
 • Firmy kurierskiej DHL – przesyłka dostarczana do domu adresata w terminie do 48 godzin od momentu nadania.
 • Firmy kurierskiej Inpost -  paczkomaty - odbiór osobisty we wskazanym paczkomacie - przesyłka dostarczana jest do paczkomatu skąd adresat odbiera ją osobiście.

      2. Przesyłki z miejscem dostawy na terenie UE realizowane są za pośrednictwem:

 • Firmy kurierskiej – czas dostarczenia przesyłki wynosi od 4 do 7 dni. Koszt przedstawiamy poniżej:

Dostawa na terenie UE

Kraj dostawy Koszt dostawy
Austria 89,00 zł
 Belgia 89,00 zł
 Bułgaria 119,00 zł
 Chorwacja 99,00 zł
 Cypr 229,00 zł
 Dania 89,00 zł
 Estonia 99,00 zł
 Finland 119,00 zł
 Francja 99,00 zł
 Francja - Korsyka 189,00 zł
 Grecja 169,00 zł
 Hiszpania 169,00 zł
 Hiszpania - Baleary 299,00 zł
 Hiszpania - Wysp. Kanaryjskie 499,00 zł
 Holandia 89,00 zł
 Irlandia 119,00 zł
 Litwa 89,00 zł
 Luksemburg 89,00 zł
 Łotwa 99,00 zł
 Malta 169,00 zł
 Niemcy 59,00 zł
 Portugalia 119,00 zł
 Portugalia - Azores, Madera 259,00 zł
 Republika Czeska 69,00 zł
 Rumunia 99,00 zł
 Słowacja 69,00 zł
 Słowenia 89,00 zł
 Szwecja 119,00 zł
 Węgry 89,00 zł
 Wielka Brytania 99,00 zł
 Włochy 119,00 zł

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Samanta Adamek Sp. J os. Tysiąclecia 7 34-220 Maków Podhalański nr tel. 48 33 874 90 09  lub +48 694 457 081, adres e-mail sklep@samanta.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza wymiany zwrotu dostępny jest w zakładce "zwroty i reklamacje".
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa przesyłkę.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Istnieje również możliwość wymiany zakupionego produkty na inny, w tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu nr tel. 48 33 874 90 09 lub +48 694 457 081, adres e-mail sklep@samanta.pl.

REKLAMACJA TOWARU:

 1. Firma Samanta odpowiada za produkty marki Samanta.
 2. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z Samantą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłaszając reklamację należy podać w szczególności imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczony jest na stronie sklepu samanta.pl w zakładce „zwroty i reklamacje”.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu na adres: Samanta Adamek Sp.J. os. Tysiąclecia 7 34-220 Maków Podhalański.

PROGRAM INDYWIDUALNEGO DOBORU BIELIZNY:

 1. Sklep oferuje usługi gorseciarskie w zakresie programu Indywidualnego Doboru Bielizny (IDB)
 2. Usługi IDB wykonywane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem:

Rodzaj usługi

Nazwa

 cena detaliczna brutto

IDB

Dopasowanie ramiączek

19,00

IDB

Doszycie kieszonek na wkładki

44,00

IDB

Regulacja obwodu

26,00

IDB

Uszycie ramiączek

30,00

IDB

Wymiana akcesoriów

32,00

IDB

Adaptacja biustonosza do karmienia

30,00

IDB

Adaptacja biustonosza dla Amazonek

79,00

 

 1. W ramach usług IDB nie będą wykonywane naprawy bielizny używanej.
 2. Usługi IDB dotyczą tylko bielizny marki Samanta.

INNE WARUNKI:

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści, opisów, informacji, etc. zawartych na Stronie internetowej www.samanta.pl należą do Samanta Adamek Sp. j. z siedzibą w Białce. Żaden fragment publikacji (tj. tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, wideo, pliki z danymi, prezentacje, opisy, informacje techniczne oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej samanta.pl i innych adresach internetowych zależnych od samanta.pl, nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Spółki. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim.
 2. Sklep Samanta nie odbiera przesyłek za pobraniem oraz nie odbieramy paczek z paczkomatów.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018 roku.
 4. Ostatnia aktualizacja - 01.07.2020 roku.

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sklepu). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.