G r u py     o b w o d ó w

G
r
u
p
y

m
i
s
e
k

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 
1. 60 C 65 B 70 A            
2. 60 D 65 C 70 B 75 A          
3. 60 E 65 D 70 C 75 B 80 A        
4. 60 F 65 E 70 D 75 C 80 B        
5. 60 G 65 F 70 E 75 D 80 C 85 B      
6. 60 H 65 G 70 F 75 E 80 D 85 C      
7. 60 I 65 H 70 G 75 F 80 E 85 D 90 C    
8. 60 J 65 I 70 H 75 G 80 F 85 E 90 D 95 C  
9. 60 K 65 J 70 I 75 H 80 G 85 F 90 E 95 D 100 C
10. 60 L 65 K 70 J 75 I 80 H 85 G 90 F 95 E 100 D
11. 60 M 65 L 70 K 75 J 80 I 85 H 90 G 95 F 100 E
12. 60 N 65 M 70 L 75 K 80 J 85 I 90 H 95 G 100 F
13. 60 O 65 N 70 M 75 L 80 K 85 J 90 I 95 H 100 G
14. 60 P 65 O  70 N 75 M 80 L 85 K 90 J 95 I 100 H
15. 60 R  65 P 70 O 75 N 80 M 85 L 90 K 95 J 100 I

 

 

    Rozmiary realizowane w ramach Indywidualnego Doboru Bielizny
    Rozmiary występujące w ofercie asortymentowej do sprzedaży